DA LI MOŽEMO ŽIVETI KROZ MAŠINE

forward

Profesor Pete Mandik koji podučava filozofiju i naučnu fantastiku na William Peterson Univerzitetu, razgovarao je sa magazinom Hopes and Fears o pojmu transfera uma – proces kojim bi se naš um, uključujući memoriju, ličnosti i svest, prebacio iz svog biloškog mozga u drugi operativni supstrat. Mandik smatra da budućnost naše rase zavisi od toga koliko ćemo to ozbiljno shvatiti. Optimisti smatraju da bi kompjuterska simulacija zaista stvorila svesno iskustvo koje bismo bili mi sami i da lični identitet na taj način može da preživi smrt. Pesimisti sa jedne strane smatraju da kompjuterska simulacija nikada ne može biti svesno iskustvo, a sa druge strane da čak i ukoliko bi to bilo moguće – to bi bila prosta kopija bez identiteta. Iako Mandik ističe da se ova dilema nikada ne može razrešiti čistim razumom i argumentacijom, on ovom problem pristupa sa darvinovske tačke gledišta. Ukoliko evolucija predstavalja repliciranje i reprodukciju određenih osobina i odlika do postizanja savršenijeg dizajna, jedna od odlika koju ove kompjuterske simulacije mogu imati je sposobnost verovanja da će preživeti ovu proceduru. On tvrdi da bez obzira ne istinistost tog verovanje, ono bi imalo mogućnost opstanka. Na taj način fizički sistemi koji imaju to verovanje će pre preživeti nego fizički sistemi koji ga nemaju.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone