EP O GILGAMEŠU: PRONAĐENA TABLA SA 20 NOVIH REDOVA

Art Focus // 08.10.2015.
Tablet_V_of_the_Epic_of_Gligamesh._Newly_discovered._The_Sulaymaniyah_Museum,_Iraq.

 

Ep o Gilgamešu, jedan od najstarijih narativa na svetu, dobio je neočekivanu dopunu nakon što je Sulaymaniyah muzej u Iraku nedavno objavio da je pronađena tabla koja sadrži 20 novih redova ove poeme. Ep o Gilgamešu postoji u fragmentima, a verzija koja nam je poznata se nije mnogo menjala od 1853. godine kada je otkrivena u Ninevehu. Pomak je došao usled pada i intenzivnog pljačkanja Bagdada 2003. godine. Muzej je uveo polisu kojom krijumčarima nude velike sume novca kako bi sprečili iznošenje vrednih artefakata iz zemlje. Ova nova tabla je zajedno sa nizom artefakata prodata muzeju još 2011. godine.

Ovo izuzetno i značajno otkriće je promenilo redosled poglavlja, popunilo izvesne nejasnoće i bacilo potpuno novo svetlo na događaje i likove iz ovog poznatog epa o bogovima, smrtnicima i čudovištima. Redovi pripadaju petom poglavlju i donose novu perspektivu glavnih likova. U drugom poglavlju Gilgameš odlučuje da ubije džina Humbabu, čuvara kedrove šume, kako bi stekao slavu. U novim redovima se Gilgameš i njegov prijatelj Enkidu kaju zbog ubistva Humbabe, čuvara kedrove šume koji je sada više prikazan kao kralj, a manje kao čudovište. U fascinantnoj studiji ovog otkrića koju su napisali Farouk Al-Rawi i Andrew George, može se videti detaljan opis na koji način ova tabla sada rasvetljava do sada nejasan zaplet i uvode nove pouke u priču.

Ova tabla datira iz neo-vavilonskog perioda, 2000-1500 pne i predstavlja peto poglavlje ovog epa. Ratumačio ga je i preveo Dr. Farouk Al-Rawi sa Univerziteta u Londonu, odsek za orijentalne i afričke studije.

Ovde možete poslušati čitanje Epa o Gilgamešu na originalnom akadskom jeziku i uživati u zvukovima Mesapotamije.

 

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone