Izazovi poduzetništva

Innovation // 27.09.2015.
5730189749_4d2a44f474_b

Preduzetništvo sa sobom nosi dosta neizvesnosti i nepredvidljivosti i odvija se na granici između stvaranja i destrukcije. Preduzetništvo se može uporediti sa kretanjem na put u magli kojim nikada nismo prošli. Razumevanje toga gde se trenutno nalazimo i vizija toga gde treba da stignemo se menja u hodu, što stvara potencijalno stresnu situaciju u kojoj se stalno nalazimo na „ivici“. Nažalost na putu preduzetništva, ne postoji način da se neizvesnosti i nepredvidljivosti zaobiđu, bez obzira kako tom putu pristupimo. Ovo su neki od saveta koji imaju za cilj da pomognu preduzetnicima da se izbore sa ovim balansiranjem na ivici:
Prihvatite spiralu
Progres u preduzetništvu je retko linearan. Umesto prave linije, preduzetništvo je proces u kom se napreduje kroz faze otkrivanja (eksperimentisanje, uvidi, učenje) i formiranja (odluke, postupci, razvoj) koje se smenjuju. Važno je da se ne vrtimo u krug, tj da su pronalasci primenjeni, odluke donete, a postupci urađeni. Uprkos tome, nova pitanja i problemi će iskrsavati, i na taj način se preduzetnički proces može prikazati kao spirala. Ukoliko ovu spiralu prihvatite, prepoznaćete ovaj proces kao prirodan i samim tim ćete se lakše suočavati sa izazovima bez obeshrabrivanja.

Imajte u vidu svoj cilj i etos
Najvažnije je uvek imati u vidu svoj cilj (ono što pokušavate da postignete) i svoj etos, odnosno vrednosti (ono što vas pokreće ka cilju). Na najvišem nivou, cilj je preduzetnička vizija koju pokušavate da pretvorite u realnost, dok etos stvara okvire ponašanja na ovom putu. Imajući ovo u vidu će vas poštedeti dosta konfuzije na svim nivoima i dozvoliće vam da ostanete fokusirani i efektivni čak i u teškim vremenima.

Fokusirajte se na učenje
Iako je važno postići uspeh u procesu, glavni proboji i inovacije će doći od lekcija koje smo naučili kroz mnoge greške koje ćemo sigurno napraviti usput. Umesto samih postignuća, kao prioritet treba postaviti učenje u ovom procesu. Fokus na učenje vam omogućava da neuspeh ne poprimi egzistencijalne razmere i da ga ne doživljavate lično, i na taj način je lakše nositi se sa njim i kroz njega se razvijati.

Tražite pomoć
Preduzetnici se često tokom svojih teškoća u svojim problemima izoluju. Ponos, strah, ego, pa čak i stidljivost mogu biti razlozi zašto preduzetnici u teškim trenucima ne traže pomoć. Ovo je loša navika koja može samo da odmogne u ostvarivanju preduzetničke vizije. Ovim putem ne treba ići sam.

Naučite se strpljenju
Proaktivan stav je jedan od ključnih pokretača društvenog i ekonomskog razvoja. Međutim, često ćemo se susresti sa situacijama gde bez obzira na naš trud ne napredujemo. Razlog može da bude što taj napredak ne zavisi od nas ili što nije pravo vreme za njega. U oba slučaja pokušaj forsiranja će nas samo koštati energije bez rezultata. Zato treba negovati i vežbati strpljenje.

U rešavanju problema, fokusirajte se na „rešavanje“
U predizetničkoj sredini gde su sredstva, vreme i energija limitirani, lamentiranje nad razlozima koji su do problema doveli je gubljenje vremena. Pitanje „Zašto?“, koje se fokusira na prošlost, ćemo zameniti sa „Koji je cilj?“ i „Šta treba da se desi da bi ovaj cilj bio postignut?“ Pitanje Cilja i Postignuća imaju fokus na budućnost i uglavnom omogućavaju napredak.

Vežbajte perspektivu
Podsetite sebe s vremena na vreme da vaš život nadilazi vaš poslovni poduhvat i razmislite na koji način se vaše preduzetničko putovanje uklapa u širu sliku. Ako vam se čini da je vaš poslovni poduhvat upravo ta šira slika, udahnite duboko i razmislite o vremenu dok niste radili na tom poduhvatu. Šta je tada bilo u vašem svetu? Na koji način ste tada u svetu postojali? Da li ste vi zaista vaš poslovni poduhvat i ništa više?

Vežbajte otvorenost, autentičnost i integritet
Preduzetničko putovanje je puno izazova i nekada može delovati primamljivo svoja ubeđenja odložimo i krenemo prečicom. Ostanite dosledni sebi, delajte autentično i iskreno i iznesite svoju viziju sa intergitetom.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone