IZGRADNJA ILI PODMLAĐIVANJE MIŠIĆA: IN MEDIA RES

Inspiration // 04.11.2015.
training-828741_1920

 

Uticaj oksidativnog stresa na organizam zavisi od toga da li je on hroničan (neprekidan) ili akutan (kratkotrajan) – drugim rečima, da li deluje u velikim ili malim količinama.

Hroničan oksidativni stres – usled hroničnih infekcija, pretreniranosti ili neadekvatne ishrane – oštećuje odbrambene sposobnosti mišića povećavajući oštećenja mitohondrija, neuromotornih jedinica i mišićnih vlakana, doprinoseći starenju mišića.

Akutni oksidativni stres proizveden, na primer, kratkim intenzivnim treningom ili periodičnim postom, koristi mišićima – čak je neophodan za održavanje mišićnog sistema na optimalnom nivou, čineći ga progresivno otpornijim na oksidativni stres i povećavajući njihov kapacitet iskorišćavanja energije, generisanja snage i otpornosti na zamor.

Sve više dokaza ukazuje na to da post i vežbanje pokreću gene i faktore rasta koji obnavljaju i podmlađuju moždano i mišićno tkivo. Ovi faktori rasta signaliziraju matičnim ćelijama mozga i mišićnim satelitskim ćelijama da se pretvore u nove neurone odnosno nove mišićne ćelije, a deluju i na neuromišićni sistem, štiteći neuromotorne jedinice od razgradnje.

Glavni okidač mehanizma obnavljanja je svakako sama razgradnja tkiva. Post, oštećenja mišića i kratke, intenzivne vežbe predstavljaju primere kataboličkih procesa koji prisiljavaju organizam na razgradnju sopstvenih tkiva u svrhu obnavljanja. Organizam pritom prvo žrtvuje oštećene proteine i stare ili bolesne ćelije. Ovi proteini i i ćelije, zajedno sa kanceroznim ćelijama, bivaju „pojedeni“ od strane ćelija imunog sistema, a potom se nusproizvodi ovog procesa uključuju u stvaranje novih ćelija i tkiva. Mehanizam podmlađivanja je, dakle, vrlo jasan. Ali, da biste ga pokrenuli, potrebna je sasvim drugačija strategija od puke izgradnje mišićne mase.

 

Autor: Momir Iseni, XTNsity

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone