KUBA KAO PRIMER DRUGIMA

Focus Innovation Inspiration // 30.09.2015.
11627138363_80ee13c6a7_b

Svetska zdravstvena organizacije je potvrdila da je Kuba postala prva zemlja na svetu koja je efikasno eliminisala prenošenje HIV virusa i sifilisa sa majke na dete. Ovo je postignuto na jednostavan način: pomoću testiranja i lečenja budućih roditelja, kao i pružanja HIV/sifilis pozitivnim majkama više opcija za zaštitu bebe. Kuba je ove tretmane integrisala u prištivu zdravstvenu zaštitu i učinila ih sastavnim delom procedure za sve trudnice. Ovo predstavlja važan korak ka novim generacijama bez AIDSa i zaustavljanju ove epidemije. Procenjuje se da svake godine 1,4 miliona HIV pozitivnih žena zatrudni. Bez lečenja postoji 15-45% šansi da bebi prenesu virus u materici, prilikom porođaja ili dojenja, a sa ovim tretmanima ovaj rizik opada na 1%. Godišnja stopa trudnica zaraženih sifilisom ne zaostaje. Vodi se da je država eliminisala prenošenje virusa sa majke na dete kada je stopa rođene dece bez HIVa i sifilisa toliko niska da više ne predstavlja problem javnog zdravlja, što je Kuba ispunila. I dalje predstoji dugačak put do postizanja globalnog cilja od samo 40000 inficirane dece godišnje, a Kuba je pokazala da je ključ za njegovog postizanje u dostupnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Zbog toga, Kuba treba da posluži kao primer i inspiracija drugim zemljama.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone