MARIJANA SAVIĆ

Direktorka NVO Atina, Beograd

Interview // 10.06.2015.
COVER

Kako započinješ dan i na koji način se informišeš?

Pomazim mace (ukupno tri) i idem na posao. U međuvremenu sam već pročitala većinu kratkih informacija i vesti iz naših i stranih medija koje pratim (uglavnom nepotrebnih).

 

NVO Atina je organizacija koja postoji već 12 godina i angažovana je na programima sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije. Kako je sve počelo?

Ove nedelje smo obeležili i tačno 11 godina od kako su prve korisnice upućene na naše programe, između ostalog i na sklonište za žrtve trgovine ljudima koje je i dan danas jedino u našoj zemlji. Ono što radimo kroz Atinin program, podrška koju pružamo, širi se i razvija iz dana u dan. Mi se razvijamo i rastemo baš kao i oni koje podržavamo. Tako smo od jedne male organizacija koja vodi sigurnu kuću za sedam korisnica, postali organizacija koja ima sveobuhvatni program socijalnog uključivanja za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji, koja trenutno podržava na stotine osoba u socijalnoj potrebi i koja sa svojim programima i uslugama pokriva celu teritoriju Srbije u isto vreme zagovarajući za promene koje će doprineti boljem i pravednijem društvu.

 

NGO Atina staff From the celebration of the anniversaryŽene koje su izgradile ono što NVO Atina danas jeste

 

Kako izgleda proces rada sa žrtvama trgovine ljudima i koje sve vidove podrške NVO Atina pruža svojim korisnicama?

Žrtve trgovine ljudima i nasilja, suočavaju se sa nepremostivim preprekama, koje su za prosečnog građanina Srbije nezamislive. Ti ljudi žive pored nas trpeći teško zlostavljanje i retko dobiju priliku da uopšte budu prepoznate kao žrtve i da iskorače iz kruga nasilja. Nažalost, usled zastarelih institucionalnih mehanizama u Srbiji, žrtve trgovine ljudima najčešće ostaju ranljive i podložne daljoj viktimizaciji.

Programi koje sprovodimo su dugoročni i usmereni sa jedne strane na saniranje posledica trauma i nasilja, a sa druge strane na oklanjanje uzroka koji su doveli do istog. Reintegracija žrtava je proces, kao sto ste lepo primetili, koji zahteva potpuno razumevanje i posvećenost osobi koja je u problemu, kao i pravovremenu i efikasnu podršku. To ume da bude jako dug i zahtevan proces u zavisnosti od potreba osoba koje su upućene na naše programe. Imajuću u vidu traumu i preživljeno nasilje, prethodno iskustvo diskriminacije i isključenosti, čitav spektar usluga (do potpunog socijalnog uključivanja) je neophodno pružiti – od podrške u zadovoljavanju osnovnih potreba (uključujući i siguran smeštaj); posredovanje u ostvarivanju pripadajućih prava (od pomoći u pribavljanju ličnih dokumenata, preko saradnje s relevantnim institucijama, do upisa u škole i pomoći pri zapošljavanju); pružanje psihosocijalne, pravne, medicinske podrske; porodične medijacije i savetovanja; i angažman u svim drugim oblastima relevantnim za potpuni oporavak i integraciju žrtava.

Foto: Zoran Ras

 

Nedavno ste osnovali radnju Bagel Бејгл u cilju unapređenja održivosti vaših programa. Reci nam više o ovom projektu, kako ste došli na ideju da osnujete jedno takvo socijalno preduzeće i zašto baš bejgl?

Programi NVO Atina su svih ovih godina finansirali od strane međunarodnih donatora, iako na naše programe upućuju svi – od policije, preko institucija iz sistema socijalne zaštite do drugih organizacija civilnog društva. Danas je sve manje i manje podrške za programe ovog tipa, jer je već država uveliko trebalo da preuzeme teret finasiranja ovih neophodnih usluga u zajednici na sebe. Nažalost, to se nije desilo. Dokle god se ne kreiraju uslovi za sistemska rešenja, mi ćemo imati desetine i desetine devojčica i mladih žena, njihovih porodica, čija je bezbednost ugrožena, koje su preživele situaciju trgovine ljudima, i čija doslovce egzistencija zavisi od naših programa.

Atinino preduzeće i sama Bejgl radnja jeste prirodan sled našeg promišljanja održivosti samog programa socijalnog uključivanja. Da bi se pravila ukusna hrana potrebna je ljubav, a mi je u Atini imamo na pretekJ

Zašto baš bejgl? Super pitanje!

Kažu da svaki grad mora da ima svoj bejgl da bi bio velegrad. Pa smo odlučile da to priuštimo Beogradu. Želele smo da napravimo prijatan kutak u gradu u kome će moći da se uživa i ujedno ostane aktivan. Više meseci smo pažljivo razvijale recept za sam bejgl, konsultujući se prijateljima organizacije i naravno internetom. Svi proizvodi u našem prodajnom asortimanu su pažljivo birani, i uvek kada možemo proizvode nabavljamo iz malih porodičnih proizvodnji. Obišli smo celu Srbiju u potrazi za najkvalitetnijim brašnom, jer se bejgl proizvodi od odabranih sorti domaćeg brašna, u procesu koji liči na onaj kod kuće.

Oazu dobrog ukusa stalno nadgrađujemo, najsvežijim i najkvalitetnijim namirnicama. Takođe, razvili smo i ketering ponudu za različite klijente i događaje koji traže ukusne zalogaje (od proslava i koktela do seminara, treninga i dečijih rođendana). Ketering ponuda se sastoji od kanapea i mini bejgla, tanjira najukusnih sireva, salama i pršuta, ali i po potrebi, supa, salata, naših bejgl sendviča i kolača.

 

 

Pored toga što se sav prihod koje ovo socijalno preduzeće ostvari usmerava na vaše programe, Bagel Бејгл služi i kao inkubator znanja i veština za vaše korisnice. Možeš li nam reći više o tome, na koje sve načine rad u Bagel Бејгл doprinosi reintegraciji žena koje su bile žrtve trgovine ljudima u društvo?

Ne možemo govoriti o uspešnom oporavku i reintegraciji ukoliko ne obezbedimo uslove za postizanje ekonomske nezavisnosti. Godinama razvijamo i implementiramo programe ekonomskog osnaživanja za naše korisnike i korisnice, koji se sastoje od različitih treninga, organizacije zanatskih kurseva i profesionalnog osposobljavanja. Uvideli smo da je to značajan korak ali i nedovoljan, jer je bilo teško organizovati praksu i dalje usavršavanje, pogotovo bez bilo kakve nadoknade. Nadamo se da ćemo, sa našom Bejgl radnjom taj problem donekle prevazići. Takođe, sam Bagel Bejgl koncept objedinjuje nekoliko zanimanja u sebi – pekarstvo, kulinarstvo, pripremu hrane, nabavku robe i prodaju, što je sa stanovišta organizacija obuka i prakse za našu ciljnu grupi od izuzetnog značaja. S obzirom da je većina prepoznatih žrtava trgovine ljudima u našoj zemlji iz populacije mladih, za mnoge od njih ovo će biti prilika da po prvi put steknu znanja, veštine i iskustvo kako bi što lakše došli do budućeg posla. Takođe, trenutno Bagel Бејгл zapošljava pet osoba i ima tendenciju da se još više razvija.

 

 

Kada govorimo o trgovini ljudima i eksploataciji, koje socijalne grupe su najugroženije i kako raditi na prevenciji?

Najveći broj naših korisnica/ka su deca i mladi, u najvećem broju devojčice i mlade žene između 14 i 24 godine. Oni dolaze iz grupa koje su najranjivije – deca koja žive i/ili rade na ulici, povratnici po readmisiji, deca bez pratnje, deca i mladi iz neformalnih naselja, deca iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljstva, mladi koji izlaze iz sistema socijalne zastite, žrtve nasilja u porodici, itd. Veliki broj naših korisnica/ka nije imalo priliku da završi ni osnovnu školu, a velika većina je već imala prethodno iskustvo nasilja i diskrimnacije na koje nije adekvatno odreagovano. Kada govorimo o prevenciji, nije dovoljno samo podizati svest opšte populacije o trgovini ljudima ili ići po školama i držati edukacije deci o rizicima od trgovine ljudima, jer najveći broj dece koja su u riziku od eksploatacije nije u školi, a najveći broj odraslih koji su u riziku živi ispod svake granice siromaštva, bori se za goli opstanak ili uveliko trpi neku vrstu nasilja.

Ključno je sistemski pristupiti ovom problemu, kreirati sisteme ranog upozoravanja koji će se uključiti i omogućiti podršku detetu pre nego sto se situacija trgovine ljudima desi. Takođe, neophodno je da sistem pravovremeno i efikasno reaguje na svako nasilje i diskriminaciju, i time vrati sigurnost građanima i građankama. Neophodno je osnaživati i informisati pripadnike/ce iz ranjivih grupa kako da ostvare svoja prava, kako da se zaštite i kome da se obrate.

 

Koliko je teško baviti se društveno angažovanim projektima u Srbiji? Sa kojim problemima se kao organizacija susrećete i na kojim poljima vam je najviše potrebna pomoć?

Isto, koliko je i baviti se bilo čim u Srbiji ukoliko vam je stalo do rezultata. Odsustvo svake profesionalne i političke odgovornosti, pravljenje strategija i planova samo da bi se zadovoljili određeni uslovi, bez političke volje i spremnosti da se isti implementiraju kao i odsustvo kritičkog i/ili samokritičkog osvrta na postignute učinke, sprečava bilo kakav razvoj u bližoj budućnosti. Ovo su samo neki od problema sa kojima se naše društvo suočava pa samim tim i naša organizacija. A pomoć i podrška su nam preko potrebni, pogotovu na polju podizanja vidljivosti, ne samo problema već i potencijalno uspešnih rešenja. Baš kao i vi danas na temu prevencije trgovine ljudima i promovisanja socijalnog preduzetništva kroz predstavljanje Bagel Bejlg radnje i koncepta.

 

Na koji način ljudi mogu da se uključe u rad organizacije NVO Atina?

Postoji toliko toga što možete da uradite! Od toga da se informišete o fenomenu trgovine ljudima putem našeg sajta i facebook page, da se prijavite da volontirate, da se aktivno uključite u različite akcije koje organizujemo, da uvek reagujete ako prepoznate da je neko u situaciji nasilja i eksploatacije i obavezno prijavite kako bi se toj osobi pomoglo (ukoliko se ne osećaju bezbedno ili ne znaju kome, ili žele da ostanu anonimni, tu smo), i naravno, da nas posetite u Bagel radnji, poručite ketering za svoje događaje ili uživate u našim slatkim i slanim delikatesima i odličnoj kafi koju su nam obezbedili drugari iz Zrna.

 

Na šta si u svom dugogodišnjem radu posebno ponosna?

Na sve nas u NVO Atina, na tome što zajedno uspevamo da razvijamo naše programe i održimo kvalitet usluga i kad nemamo finasijskih sredstava, i naravno na sve one devojake i žene koji su bile nekada korisnice naših programa, a danas su samostalne, srećne i zadovoljne osobe.

 

Na čemu si trenutno najviše angažovana?

Na razvoju našeg preduzeća Bejgl radnje i čitavog koncepta koji stoji iza toga.

 

Muzika koju trenutno slušaš

Dusty Springfield – Just a little loving

 

Knjiga koju trenutno čitaš

Ljubav traje tri godine, Frederika Begbede

 

Novinski članak koji si skoro pročitala

Čuvajte se ljudi! B92

 

Putovanje koga se rado sećaš

New York, New York

 

Sajt koji svakodnevno posećuješ

Google mi je najbolji prijatelj u mnogim situacijama.

 

Šta uvek nosiš sa sobom

Optimizam.

 

Omiljeni doručak i omiljeno mesto za doručak

Najviše volim da doručkujem burek u pekari ‘kod Makedonca’ u Dalmatinskoj (200 gr sa sirom i 200 sa mesom) sa Granica jogurtom.

 

Poruka našim čitaocima i čitateljkama

Biti proaktivan i uživati u malim stvarima – tu leži tajna srećnog i ispunjenog života.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone