ONTOLOŠKI DIZAJN

Inspiration // 29.09.2015.
illustration,mind,brain-f765e1b7e4f38188b7406c3f12b5276c_h

Ideja ontološkog dizajna nije nova, ali u svetlu tehnoloških revolucija postaje sve popularnija. Ova ideja se prvi put pojavila u publikaciji Understanding Computers and Cognition 1986. godine, a od tada su ovu ideju razvijali mnogi teoretičari među kojima i Anne-Marie Willis i Tony Fry. Filozofski, ova ideja vuče korene od Hajdegera i Gadamera. U osnovi, ova ideja se odnosi na ulogu koju dizajn ima u konstrukciji naše svesti. Bili toga svesni ili ne, dizajnirajući i oblikujući svet oko nas, naš svet aktivno dizajnira i oblikuje nas same. U ovom hermeneutičkom krugu u kom se stvara povratna sprega između nas i sveta oko nas, stvari koje stvaramo detrerminišu i dizajnera i korisnika, postajući na taj način nova cigla u izgradnji naše stvarnosti i unapređenju naše sveti.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone