PERSPEKTIVE MUZIČKOG OBRAZOVANJA U REGIONU

Focus // 26.11.2015.
kaboompics.com_The piano keyboard

 

Dok je u Velikoj Britaniji Nacionalnim programom za muzičko obrazovanje još 2011. godine svim đacima dat pristup muzičkom obrazovanju, muzičke škole našeg regiona školuju mlade talente i bore se za prepoznavanje vrednosti muzičkog obrazovanja, bolji položaj muzičkih škola i povezivanje sa kolegama iz regiona. O izazovima muzičkih edukatora i značaju muzičkog obrazovanja, razgovarali smo sa direktorkama muzičkih škola u Ljubljani i Sarajevu, Mojcom Tartar i Elmom Alajbegović.

Usled malobrojnosti muzičkih škola, nedovoljno dece ima priliku da uživa blagodeti muzičkog obrazovanja. “Kroz muziku kod dece se razvija emotiva inteligencija, poboljšava se pamćenje, stiču se radne navike i istrajnost dok nastupi jačaju dečije samopouzdanje. Kroz sve to deca se odgajaju u ljubitelje, poznavaoce ali i profesionalne muzičare” ističe direktorka ljubljanske škole “Moste Polje”, Mojca Tartar.

Iako muzika kao univerzalni jezik briše državne granice, položaj muzičkih škola u obrazovnim sistemima regiona nije sjajan. Upravo zbog toga, dodaje direktorka Tartar, regionalne inicijative daju priliku mladim talentima i njihovim mentorima da razmene stručna muzička znanja, socijalizuju se i ojačaju međunarodne odnose u svetu muzike uz pomoć njenih najmlađih ambasadora.

Projekti poput Regionalne dečije filharmonije pružaju podršku regionalnom povezivanju i, prema rečima Elme Ajbegović, direktorke sarajevske muzičko-baletske škole “Novo Sarajevo”, daju šansu za međusobno bolje upoznavanje, razmenu mišljenja koja je neprocenjiva za svakog mladog umetnika i vode u obogaćivanje njihovog sviračkog opusa. Takođe, ovakve inicijative doprinose popularnosti klasične muzike u javnosti i ukazuju na njen značaj.

Uključivanjem muzičkog obrazovanja u redovni sistem školovanja država regiona, klasična muzika bi dobila mesto koje svojim kvalitetom zaslužuje. Direktorka Alajbegović, iz ličnog iskustva na čelu muzičke škole, zalaže se za uključivanje muzičkog obrazovanja u redovne škole jer “muzika i muzičko obrazovanje uči djecu mnogim socijalnim i praktičnim vještinama, emotivna inteligencija uveliko ovisi o slušanju i bavljenju umjetnošću-muzikom pogotovo, djeca uče vještinu analize i sinteze prilikom učenja i memorisanja neke nove kompozicije na način koji nije sličan memorisanju tekstova iz nekih drugih školskih predmeta”.

 

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone