POTVRĐENA EFIKASNOST INTERNET PSIHOTERAPIJE

Innovation Science Tech // 03.11.2015.
3e1a7d5865a12b5d1401ba0277aeb222

 

Kognitivno-bihevioralna terapija pružena putem interneta daje podjednako dobre rezultate kao klasične terapeutske seanse.

Sa napretkom tehnologije i dostupnosti računara, dijagnostikovanje bolesti putem interneta više nije izolovan fenomen. Prateći moderne tokove, vršena su istraživanja kako bi se ispitalo da li psihološka terapija pružena putem interneta daje iste rezultate kao klasične terapeutske seanse.

Najbolje rezultate u rešavanju problema depresije, anksioznosti i emocionalno izazovnih životnih situacija poput teških fizičkih bolesti pokazuje kognitivno-bihevioralna terapija. U ovoj formi psihoterapije, uz minimalnu asistenciju terapeuta, pacijenti samostalno prevazilaze negativne slike o sebi, svetu koji ih okružuje i budućnosti.

Ključna prednost koju ovaj oblik terapije pokazuje u odnosu na ostale je proaktivna pozicija pacijenta koji, nakon zajedničke identifikacije začaranog kruga negativnih misli i predviđanja sa terapeutom, razvija nove obrasce razmišljanja. Kada se pruža putem interneta, ovim prednostima kognitivno-bihevioralne terapije dodaju se pristupačnost, efikasnost, anonimnost i niska stopa odustajanja.

Statistike pokazuju da kognitivno bihevioralna terapija preko interneta daje bolje rezultete u poređenju sa placebo terapijama, ali i sa tradicionalnim seansama sa terapeutom. Obučenost rada na računaru nije ključna za uspeh jer blagodeti internet-terapije osećaju i adolescenti i stariji pacijenti.

Dalja istraživanja su neophodna kako bi se utvrdilo koja kombinacija lekova, klasične terapeutske seanse i internet terapije donosi najbolje rezultate za pacijente ali, u ovom trenutku, efikasnost i pristupačnost preporučuju internet terapiju kao sve češći izbor u lečenju pacijenata sa psihološkim teškoćama.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone