Pripitomljavanje Marsa

Focus // 30.09.2015.
terraforming

 

Istraživači iz američke državne agencije DARPA, koja već uveliko ulaže u genetski inženjering i sintetičku biologiju, veruju da su na putu da stvore organizme pomoću kojih je moguće teraformirati Mars – odnosno prilagoditi njegovu atmosferu, temperaturu, površinsku topografiju i ostale paramtere sa ciljem formiranja nezagađene planetarne biosfere koja bi bila nastanjiva za ljudska bića.

Ideja je da se neprijateljska atmosfera Marsa transformiše uzgajanjem zelenih biljaka koje vrše fotosintezu, bakterija i algi. Na Zemlji postoji između 30 miliona i 30 milijardi organizama, a u genetskom inženjeringu se trenutno koriste samo eširihija koli i kvasac. Proteklih godinu dana DARPA je vršila laboratorijska istraživanja kako bi otišli korak dalje. Kreirali su softver DTA GView, koji nazivaju „Google Maps of genome“, koji bi u budućnosti trebalo da efikasno locira relevantne gene u cilju kreiranja bilo kog organizma sa specifičnim odlikama.

Na ovaj način bi se genetskim inženjeringom mogli stvoriti ekstremofilni organizmi koji mogu da prežive u ekstremnim uslovima i razmnožavanjem i fotosintezom prirodnim putem poprave štetu načinjenu našoj životnoj sredini. Ukoliko primena ove tehnologije na Zemlji jednog dana bude uspešna, otvariće se mogućnost kolonizacije solarnog sistema.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone