Socijalno poduzetništvo: Poslovni model budućnosti

Focus // 30.09.2015.
3

Socijalna preduzeća, preduzeća koja posluju u društvene svrhe, danas predstavljaju jednu od najaktuelnijih tendencija širom sveta. Kao i svako drugo preduzeće, i socijalno preduzeće je usmereno na stvaranje prihoda svojim učestvovanjem na tržištu, ali njegova posebnost proističe iz načina na koji svoj profit koristi – sa ciljem ostvarivanja pozitivnih efekata na društvo, lokalnu zajednicu i prirodnu sredinu. Zapošljavanje, uključivanje ugroženih i ranjivih grupa i smanjenje siromaštva su osnovni razlozi za osnivanje socijalnog preduzeća. Ona nude alternativan pristup ograničenoj ideji prostog uvećanja profita. Osnovu ovog novog poslovnog modela čine pravičnost , demokratičnost, društvena i ekološka odgovornost. Ekonomske organizacije sa socijalnim ciljevima imaju dugu tradiciju u Evropi i svetu, ali je ova ideja tek sada sa ubrzanim razvojem globalizacije dobila na značaju. Socijalna preduzeća danas čine važan segment svetske i evropske ekonomije – ovaj sektor zapošljava direktno 4,7 miliona ljudi i imaju 143 miliona članova. Iako se srpska javnost sa konceptom socijalnog preduzetništva upoznala tek nedavno, u proteklih nekoliko godina su napravljeni značajni koraci sa ciljem razvoja ovog poslovnog modela.

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone