TRI IZLOŽBE U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

Art // 16.11.2015.
margareta kern
Margareta Kern, "Kome pripada svet?"

 

U četvrtak 19. novembra u 19:00 časova Kulturni centar Beograda u svojim galerijskim prostorima otvara tri nove izložbe koje će biti otvorene za publiku do subote 12. decembra. U galeriji Artget će biti predstavljena izložba fotografija Nenada Maleševića „Dokumenti: Uvod u studiju prestajanja“, u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda će biti predstavljena izložba Margarete Kern „Kome pripada svet?“, a ugaleriji Poodroom će biti predstavljena izložba Uroša Đurića „Život kao takav“.

 

nenad malesevic

 

Umetnički projekat „Dokumenti: Uvod u studiju prestajanja“ započet je 2014. godine i obuhvata nekoliko ciklusa fotografija: Doba obnove, Za Geteov pogled, Donau, Die Pflanzen itd. Fotografišući dimnjak gradske toplane sa istog mesta u različitim vremenskim prilikama, cveće, napuštenu fabriku i kuću, prazne staze, prugu, Nenad Malešević nas suočava s drugačijom percepcijom sveta koji ga okružuje. Većina fotografija je snimana bez prisustva ljudi, a na onima sa ljudima, stiče se utisak da im je dodeljena sporedna uloga. Načinom snimanja, Nenad Malešević gotovo identično filmskom režiseru transformiše odabrana mesta i situacije u filmske scene u kojima je radnja istovremno magična, zastašujuća i gotovo nadrealna.

 

margareta kernN

Margareta Kern, „Kome pripada svet?“

 

Margareta Kern je dobitnica nagrade Kulturnog centra Beograda na 54. Oktobarskom salonu. Nagradu je dobila za rad „Stanje tela“ iz eksperimentalnog ciklusa „Kome pripada svet?“, iz produkcije 2013. godine. Izložba u Likovnoj galeriji predstavlja niz recentnih video-animacija u kojima umetnica stavlja telo u centar slike, kao prostor propitivanja političke subjektivizacije u vreme krize (kako krize kapitalizma tako i ekonomske krize). „Kome Pripada Svet?“ sastoji se od tri video rada: Telo Države/Državno Telo, Telo Ekonomije/ Ekonomija Tela i Tela koja ne mogu više da podnesu. Slike koje ne mogu više da podnesu. Autorka u radu animira ljudska tela koja pokušavaju da govore i da se odupru dok ih vuku iz mase okružene redovima policajaca tokom protesta ili tokom intervencije u prostor transglobalnog umetničkog sajma.

 

uros djuric

Uroš Đurić, „Život kao takav“

 

Na izložbi „Život kao takav“ umetnik Uroš Đurić izlaže nekoliko video radova koji govore o fenomenu popularizovanja banalnosti svakodnevnice i njenom uzdizanju do artefakta. U pitanju je serija video zapisa koja je započeta početkom 2012. godine i obuhvata period čija je glavna karakteristika preplitanje ličnih i društvenih lomova koji podjednako utiču na intimni i autorski život. „Lišeni imperativa teza koje zadiru u uvek aktuelna promišljanja nad sudbinom sveta, opterećenih puristički intoniranim raspravama o ideološkoj ispravnosti svega izrečenog ili stvorenog, ovi zapisi markiraju život i situacije jednog lokalno i globalno anesteziranog društva, društva u iščekivanju, u kojem život postoji po inerciji sopstvenog kretanja, u kojem kao da se sve odvija kako bi se dočekalo sutra, u kojem se nastavljaju procesi koji su uslovljeni onim što se događa danas.“ (Uroš Đurić, iz teksta u katalogu).

 

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone