USPEH JE JEDNAK PREĐENOM RASTOJANJU

Inspiration // 16.12.2015.
success
Foto: New Yorker

 

Pre ili kasnije nastupa trenutak u kome odmeravamo kvalitet svog treninga, ishrane, ili stepena uspešnosti u bilo kojoj sferi života sa drugim osobama. Poređenje sopstvene (ne)efikasnosti sa nekim drugim može ili značajno podići naše napore da ih dostignemo – ili u potpunosti zaustaviti naše napredovanje.

Da li je to zdrav i koristan pristup koji treba usvojiti kako bismo napredovali? Odgovor je, nesumnjivo: mogao bi da bude. Ako koristite napredovanje u razvoju tela (ili uspešnosti u karijeri, ili emotivnoj ispunjenosti) neke druge osobe kao pokretačku snagu koja vam pomaže da vežbate (radite na sopstvenom usavršavanju) intenzivnije i kvalitetnije, to je – očigledno – efikasan i osnažujući pristup. S druge strane, ako vas svest o napredovanju i rezultatima druge osobe obeshrabruje, neminovno ćete se suočiti sa značajnim izazovima. Frustracija, deprimiranost i sklonost da se odustane od ulaganja velikog truda mogu postepeno da preovladaju vašim načinom razmišljanja. Gotovo da je nepotrebno naglasiti kako sa ovakvim mentalitetom nikada nećete prići ni blizu svom istinskom potencijalu.

Previše ljudi čini grešku ne pridajući dovoljan značaj naporima koje oni uspešniji od njih ulažu u organizaciju svojih treninga i čitavog načina života. To je jednostavno učiniti – ali to je put manjeg otpora koji ostavlja osobu uljuljkanu u sigurnosti iluzije. Ukoliko pođe ovim putem, a želi da dostigne limit svog fizičkog i mentalnog potencijala, osoba će pred sobom imati gotovo neostvariv zadatak.

Ako osećate da vam je korišćenje poređenja od pomoći, budite obazrivi da ne budete suviše blagi prema sebi.

 

Autor: Momir Iseni, XTNsity

 

Podeli sa prijateljima: Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someone